Kjønnsdrift hos dyr, ytrer seg i et handlingsmønster som innbefatter en lek med etterfølgende paring, der to individer av motsatt kjønn sikrer et møte mellom sine respektive kjønnsceller. Kjønnsdriften tjener forplantningen og kommer først til uttrykk når kjønnsorganene oppnår full modning (kjønnsmodenhet, pubertet). Når kjønnsdriften er sterkest, betegnes den som brunst (oestrus). Styrken varierer periodisk med indre hormonelle forhold, men også ytre forhold som f.eks. lys og årstid, spiller inn, slik at brunsten er sesongbundet (brunsttid). Hos husdyr, høyere aper og mennesker er kjønnsdriften mer eller mindre periodisk, men ikke bundet til bestemte årstider. Kjønnsdrift hos mennesket, se seksualitet.