Apospori, (av apo- og gr. 'sæd'), en form for ukjønnet formering, se apomixis.