Digenese, (av di- og gr. 'forplantning'), kjønnslig forplantning.