Heterogyner, (av hetero- og gyne), fellesbetegnelse på insekter hvor hannen og hunnen er meget forskjellige.