Irlands engelskspråklige litteratur

Fagansvarlig

Charles Ivan Armstrong

Universitetet i Agder

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 57 artikler: