Thomas Moore, irsk lyriker. Hans hovedverk er Irish Melodies (1808–34), en samling lette, melodiøse og litt sentimentale vers over irske emner. Lalla Rookh (1817), et fortellende dikt med emne fra Orienten, oppnådde enorm popularitet og ble oversatt til en rekke språk. Moore var i sin samtid like kjent og populær som Scott og Byron, men er i dag mindre påaktet. Han var en nær venn av Byron, og utgav dennes brev og dagbokopptegnelser (1830) med en biografi.