Edward Martyn, irsk dramatiker, sammen med W. B. Yeats og Lady Gregory stifter av Irish Literary Theatre. Dette oppførte hans skuespill The Heather Field som åpningsstykke 1899. I likhet med hans Maeve (s.å.) viser det sterk påvirkning av Ibsen.