Edmond Malone, irsk litteraturforsker. Flyttet i 1774 til London, og kom med i kretsen omkring Samuel Johnson. Malone var den betydeligste Shakespeareforsker på 1700-tallet og en foregangsmann med hensyn til vitenskapelige tekstutgaver, kronologisk plassering av skuespillene og deres teaterhistorie. Malone utgav av Shakespeares skuespill i 10 bd. 1790. Hans monumentale reviderte utgave ble fullført og utgitt i 21 bind av James Boswell d.y. i 1821.