Patrick Kavanagh, irsk dikter med bakgrunn fra landsbygda; virket som journalist og lyriker i Dublin. I sine dikt var han opptatt av forholdet mellom hverdagslig irsk virkelighet på den ene siden og mytiske forestillinger såvel som populære forenklinger om landet på den andre. Dette har fått et fint uttrykk i The Great Hunger (1942), et fortellende dikt om en bondegutt som er sulten både på sex og intellektuelt liv. Collected Poems kom i 1964.