Dion Boucicault, irsk-engelsk dramatiker, skuespiller og regissør. Slo først igjennom som skuespiller i London, men ble snart en produktiv forfatter, oversetter og gjendikter. Han var ansvarlig for mer enn 180 skuespill oppført i Victoria-tidens London, og spilte en viktig rolle for dramaets utvikling i England før realismen overtok som moteretning. I sine beste stykker, som f.eks. London Assurance (1841) og The Corsican Brothers (1852), viser han sikker sans for sceneeffekter og et godt øre for levende dialog. Nevnes bør også The Octoroon (1859), fremdeles et populært stykke, Arrah-na-Pogue (1864), et nasjonalistisk, irsk drama som førte til at hvitkløveren ble Irlands nasjonalsymbol, og Rip Van Winkle (1865, sm.m. J. Jefferson).