John Wilson Croker, irsk forfatter og politiker; vakte oppsikt 1804 ved sine versifiserte Epistles on the State of the Irish Stage. Han ble i 1807 irsk medlem av Underhuset, hvor han opptrådte som en innbitt tory. Croker skal ha vært den første som anvendte uttrykket «conservative» om torypartiet. I 1809 var han med og grunnla toryenes litterære organ, The Quarterly Review, og frem til 1850 bidrog han med ca. 260 artikler. Han var medansvarlig for tidsskriftets brutale anmeldelse av Keats' Endymion. 1809–30 var han admiralitetssekretær. Croker bekjempet heftig stemmerettsreformen og ville etter 1832 ikke lenger sitte i parlamentet. Hans etterlatte papirer, The Croker Papers (3 bd., 1884), er verdifullt historisk kildemateriale.