Brendan Francis Behan, irsk forfatter. Seksten år gammel ble han arrestert i Liverpool som medlem av I.R.A. Han ble sendt til Borstal forbedringsanstalt, og på grunnlag av sine erfaringer der skrev han skildringen Borstal Boy (1958, norsk overs. 1960). Den er sjokkerende, men ekte, og samtidig poetisk. Skuespillet The Quare Fellow (1956) bygger også på fengselsinntrykk (Særlingen, Fjernsynsteatret 1963). Behan slo igjennom som dramatiker med The Hostage (1958), der han med grunnlag i hendelser i et pensjonat leverer et voldsomt angrep på tidens samfunnsforhold (Gisselet, Nationaltheatrets bi-scene 1959). Han gjorde seg bemerket med sin uhemmede livsførsel og tiltagende alkoholisme.