Ossian, kriger og skald fra den irske sagnverden, sønn av Finn MacCumhaill og far til Oscar. Om dem og krigerkorpset fianna, som ble ledet av Finn, finnes det en stor sagnkrets som var utbredt i Irland, Skottland og på Man, og som til dels ennå er bevart i de gælisk-talende deler av Irland og Høylandene. Denne diktningen, som dels består av prosafortellinger og dels av ballader, viser sammenheng med Arthursagnene i Wales. Den har vært kjent av de norske vikinger og har påvirket norrøn mytologi (Tors ferd til Utgard) og islandske fornaldarsagaer. Ifølge sagnet traff Ossian St. Patrick og ble døpt før han døde. Det var sagnene om fianna James Macpherson tok som grunnlag for The Poems of Ossian. Gjennom dem ble navnene Ossian og Oscar kjent og brukt over hele Europa. Jfr. Fingal.