Dubliners, novellesamling av James Joyce, utgitt i 1914. Utgivelsen ble forsinket av en boktrykker som hadde innsigelser mot innholdet i en av novellene. Joyce komponerte samlingen slik at den skulle fremstille fire aspekter ved livet i Dublin, barndom, ungdom, voksenliv og offentlig liv. Novellen The Dead var utgangspunkt for John Hustons spillefilm av samme navn fra 1987.