Zeist, by i Nederland, like øst for Utrecht; 60 250 innb. (2005). Ferie- og rekreasjonssted i et skogrikt område. Grafisk og instrumentindustri. Hovedsete for Brødremenigheten (herrnhuterne).