Vlaardingen, by i Nederland, Zuid-Holland, ved Nieuwe Maas, 10 km vest for Rotterdam; 73 200 innb. (2005). Boligforstad til Rotterdam, og en av Nederlands viktigste havner. Utbyggingen av havneanlegget medførte betydelig industriell vekst. Særlig viktig er fiske-, metallurgisk og kjemisk (fosfat) industri. Ellers maskin-, kunstgjødsel- og såpeindustri. Byhall fra 1650, kirke fra 1643, broanlegg fra 1156 og fiskemarked fra 1779.