Modum er en kommune i Buskerud fylke. Den ligger vest og sør for Tyrifjorden. Modum omfatter øvre del av Drammenselva nedenfor Tyrifjorden og de nedre deler av bielvene fra vest, Simoa og Snarumselva (Hallingdalselva), samt skog- og åstraktene omkring. Modum ble opprettet som egen kommune ved innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Den grenser i nord til Krødsherad og Ringerike kommuner, i øst til Hole og Lier kommuner, i sør til Øvre Eiker kommune, og i vest til Sigdal kommune. Hele artikkelen