Ål

Ål, kommune i Buskerud fylke, ligger i øvre Hallingdal og omfatter Hallingdal fra Trillhus til Kleiva med sidedalen Votnadalføret og fjellstrøkene rundt; i nordvest omfatter kommunen deler av fjellområdet Skarvheimen. Ål ble opprettet som kommune i 1837 da det kommunale selvstyret ble innført. Fra kommunen ble Hol utskilt i 1877, og siden har den hatt uendrete grenser. Hele artikkelen