Dagalivassdraget, vanlig navn på øverste del av Numedalslågen, fra Hardangervidda (se Nordmannslågen) gjennom Ossjøen (Orsjøen) og Dagali til Pålsbufjorden (749 moh.). Vassdraget ned til Godfarfoss ved utløpet i Pålsbufjorden er vernet i forbindelse med opprettelsen av Hardangervidda nasjonalpark.