Lier

Lier, kommune i Buskerud fylke, omfatter Lierdalen mellom Holsfjorden, Tyrifjordens sørøstre arm, i nord og Drammensfjorden i sør, likeledes søndre del av Holsfjorden, samt skogtraktene på begge sider. Disse utgjør deler av henholdsvis Drammensmarka/Finnemarka i vest og Oslo Vestmark (se Vestmarka) og Kjekstadmarka i øst. Lier ble opprettet som kommune i 1837 da det lokale selvstyret ble innført. Hele artikkelen