Ringerike

Ringerike er en kommune i Buskerud fylke, dannet i 1964 av Hønefoss, Hole, Norderhov, Ådal og Tyristrand. I 1977 ble Hole skilt ut fra Ringerike og gjenopprettet som egen kommune. Ringerike kommune omfatter lavlandet nord og vest for Tyrifjorden med unntak av halvøya mellom Steinsfjorden og Nordfjorden/Storelva, som tilhører Hole. Til Ringerike hører også området øst for Steinsfjorden, herunder nordre del av Krokskogen østover til grensen mot Oslo. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 45 artikler:

L

  1. Lunder