Ringerike

Ringerike er en kommune i Buskerud fylke, dannet i 1964 av Hønefoss, Hole, Norderhov, Ådal og Tyristrand. I 1977 ble Hole skilt ut fra Ringerike og gjenopprettet som egen kommune.Ringerike kommune omfatter lavlandet nord og vest for Tyrifjorden med unntak av halvøya mellom Steinsfjorden og Nordfjorden/Storelva, som tilhører Hole. Til Ringerike hører også området øst for Steinsfjorden, herunder nordre del av Krokskogen østover til grensen mot Oslo.Lavlandet strekker seg fra Hønefoss, rundt 8 km langs Randselva mot nordøst. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 45 artikler:

L

  1. Lunder