Ringerike

Ringerike er en kommune i Viken fylke (Buskerud fram til 2020), dannet i 1964 av de tidligere kommunene Hønefoss, Hole, Norderhov, Ådal og Tyristrand. I 1977 ble Hole skilt ut fra Ringerike og gjenopprettet som egen kommune. Ringerike kommune omfatter lavlandet nord og vest for Tyrifjorden med unntak av den sentrale og ytre delen av halvøya mellom Steinsfjorden og Nordfjorden/Storelva, som tilhører Hole. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Ringerike

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt