Øvre Eiker

Øvre Eiker er en kommune i Viken fylke, tidligere Buskerud fylke. Den ligger vest for Drammen og omfatter Drammensdalen fra vest for Steinberg til nord for Skotselv, samt åsdragene rundt elva. I sørvest ligger Lurdalen nordøst for Kongsberg, i sør strøkene rundt Fiskumelva, Fiskumvatnet og den nordlige del av Eikeren, og i nordvest deler av Bingselvas dalføre. Hele artikkelen