Øvre Eiker

Øvre Eiker, kommune i Buskerud fylke, vest for Drammen, omfatter Drammensdalen fra vest for Steinberg til nord for Skotselv, samt åsdragene rundt elva. I sørvest ligger Lurdalen nordøst for Kongsberg, i sør strøkene rundt Fiskumelva, Fiskumvatnet og den nordlige del av Eikeren, og i nordvest deler av Bingselvas dalføre. Øvre Eiker ble opprettet i 1885 ved deling av den daværende Eiker kommune i henholdsvis Nedre og Øvre Eiker; ved opprettelsen hadde Øvre Eiker 7393 innbyggere. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Øvre Eiker

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt