Hol er ein kommune i Buskerud fylke, øvst i Hallingdal. Dei sentrale og nordre delane av kommunen omfattar to større dalføre, Holsdalføret og Ustedalen. Dei to elvane Holselva og Usta i desse to dalføra møtest nedanfor Hagafoss og dannar Hallingdalselva. Til Hol høyrer også dei to fjelldalane Seterdalen (Dagali) og Skurdalen i sør; begge ligg i nedslagsfeltet til Numedalslågen. Hele artikkelen