Hole

Hole, kommune i Buskerud fylke, på Ringerike. Hole omfatter østsiden av Tyrifjorden med Krokskogen, del av Oslomarka, i øst og Holehalvøya (Røysehalvøya) i vest, mellom Tyrifjordens to nordgående armer. Hole ble opprettet som kommune ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. Fra kommunen ble området vest for Tyrifjorden, Tyristrand, utskilt i 1916. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Hole

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt