Gol

Gol, kommune i Hallingdal, Buskerud fylke, omkring «Hallingdalskneet» fra Trillhus ca. 11 km ovenfor «kneet» til Svenkerud ca. 8 km nedenfor. Kommunen omfatter også de nederste ca. 15 km av Hemsedalen og fjellviddene omkring. Gol har hatt uendrede grenser siden 1897 da Hemsedal ble skilt ut. Før dette het kommunen Gol og Hemsedal. Gol grenser til Hemsedal i nordvest, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal i Oppland i henholdsvis nordøst og øst, Nes i sør og Ål i vest. Hele artikkelen

Ny artikkel