Gol er ein kommune i Hallingdal i Buskerud fylke. Kommunen ligg omkring «Hallingdalskneet», der dalen gjer ein markert bøyg og strekkjer seg frå Trillhus, rundt elleve kilometer ovanfor «kneet», til Svenkerud, rundt åtte kilometer nedanfor. Kommunen omfattar også dei nedste 15 kilometrane av Hemsedalen og fjellviddene omkring. Gol har hatt uendra grenser sidan 1897, då Hemsedal blei skilt ut. Hele artikkelen

Ny artikkel