Muring

En murer arbeider med bygging av murkonstruksjoner og rehabilitering av eldre murverk. Faget omfatter muring av fasader, peiser og skorsteiner og flislegging. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et år med bygg- og anleggsteknikk og et år med byggteknikk. Læretiden avsluttes med en svenneprøve. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Muring

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt