Brettskuring, behandling av en murpuss med trebrett slik at flaten blir jevn og uten synlige skjøter.