Finpuss, tynt (ca. 1 mm) mørtelsjikt til sluttbehandling av en pussflate som skal være glatt og jevn. Finpussen trekkes på med stålbrett og sluttbehandles med filsing.