Bygningsblokker, ofte kalt blokker, relativt store murstein som normalt er så tunge at de må løftes og plasseres i murverket med begge hender. Bygningsblokker lages av betong, lettbetong og, i en viss utstrekning, av tegl. For å minske vekten og øke den varmeisolerende evnen, er de i mange tilfeller utført med vertikale utsparinger, i form av spalter eller hull. Det finnes også blokker med et isolasjonssjikt av skumplast mellom yttersjiktene av betong eller lettbetong.