Rustika, bossage, tilhugd kvaderstein med grov, eventuelt helt ubehandlet forside. Rustikamurverk ble bl.a. anvendt i de italienske renessansepalassers sokkeletasje for å uttrykke soliditet og gi en spenning i forhold til de øvre etasjers finere behandling. Romantikkens begeistring for kraftige materialvirkninger førte også til utstrakt bruk av rustika.