Bruddsteinsmur er en mur av utilhugd stein fra steinbrudd.