Area, i bygningssammenheng et åpent parti mellom grunnmur og utenforliggende terreng. Hensikten er å holde grunnmur og kjeller fri for fukt fra grunnen, eller å gi lys til vinduer under terrengnivå (kalles ofte lysgrav). Kan være dekket med rist eller glass.