Helsteins vegg, murvegg med tykkelse lik mursteinens lengde, som med teglstein i normalformat er 228 mm.