Kryssforband, oppmuring med ett lag (skift) stein med lengderetning langs muren (løpere), ett lag stein med lengderetning tvers på muren (bindere) annen hver gang oppover, men således at annet hvert løperskift er sideforskjøvet ½ stein.