Fortanning, tann-hakket skjøtfuge. Brukt i bygninger, støttemurer o.l. for å gjøre skjøten i stand til å oppta krefter i tverretningen (skjærkrefter), og på den måten hindre forskyvning. Eksempel på fortanning er not og fjær ved gulvbord.