U-blokk, murblokk med en U-formet utsparing i blokkens midtparti langs hele lengden. For sammenbinding av murverket mures et U-blokk-skift f.eks. øverst i etasjen. Det legges armering i utsparingen som så utstøpes med betong og derved gir en kontinuerlig bjelke rundt hele huset.