Sementering, i forbindelse med murverk tildekking av overflate, eller forankring til underlag med sementmørtel.