Skallmurvegg, yttervegg som består av to vanger bundet sammen med tråder (bindere) av forsinket eller rustfritt stål. Ytre vange, skallmuren, er alltid murt, ofte av teglstein. Indre vange kan være murt, men den kan også være en armert betongvegg eller en bindingsverksvegg av tre. Mellom vangene, evt. inne i bindingsverket, varmeisoleres det med mineralull.