Utstikk, økning av murtykkelse, f.eks. fra ½-stein til 1-stein der en skorstein passerer etasjeskiller eller tak av tre.