Ringmur, sammenhengende mur oppført til beskyttelse mot angripere rundt eldre tiders byer og bebygde plasser eller slott og festningsanlegg. Ringmurer er som regel forsynt med tårn med regelmessige mellomrom og med skytterganger for forsvarerne. Mangfoldige slike murer finnes ennå, f.eks. den nederste delen av nesten hele muren rundt Tunsberghus. Best bevart og best kjent i Norden er ringmuren rundt Visby på Gotland, som for størstedelen fremdeles består i full høyde.