Hulmur, murverk av teglstein eller annen murstein som er utført slik at det dannes vertikale luftkanaler mellom veggens to vanger (sidestykker). Eldre typer av hulmur hadde tverrforbindelser av murstein (se Bergens-hulmur, Trondheims-hulmur). Nå brukes skallmurt vegg hvor tverrforbindelsene er utført av ståltråd.