Spekking, det å fylle med mørtel den ytre delen av fugene i murverk som skal stå upusset, såkalt spekkmur.