Halvsteins vegg, murvegg med tykkelse lik mursteinens bredde, som med teglstein i normalformat er 108 mm.