Texelsau er en nederlandsk sauerase fra øya Texel. Rasen er blitt benyttet i krysning med norske saueraser og er kjent for god slaktekvalitet. Etter import i 1970-årene som ikke fikk noen innflytelse på norsk saueavl, er det nå større interesse for rasen for å øke kjøttfylden på norske lam etter at det europeiske klassifiseringssystem er innført i Norge.