Telemarksgeit, fintbygd norsk geitetype, vanligvis hvit og kollet, men det finnes også hornete dyr. En av flere lokale geiteraser frem til siste verdenskrig. Nå slått sammen til norsk geit, hvor også de tidligere rasene dølegeit, vestlandsgeit og nordlandsgeit inngår.