Southdownsau, den eldste av de kortullede sauerasene i Storbritannia, utviklet i Sussex i siste halvdel av 1700-tallet. Har spilt en betydelig rolle under utviklingen av andre kortullraser, men har ikke hatt betydning for norsk saueavl.