Risbit, års- til halvannet årsgammel vær; noen steder også brukt om søye (risbitsøye). I enkelte distrikter også brukt om geit.