Oxforddownsau, engelsk sauerase fremkommet i 1830-årene ved innkrysning av cotswold, southdown o.a. kortullede raser. Storvokst (værer opptil 100 kg), hvit med mørkt hode og mørke ben; uvanlig kortullet. Liten betydning for norsk saueavl.