Fetthalesauer, en gruppe tamsau, mest utbredt i Afrika og Asia. Fetthalesauer har sitt navn etter de betydelige fettavleiringene i halen, som kan veie opptil 10 kg. Den mest kjente av fetthalesauene er karakulsauen. Fetthalesauer synes i vesentlig grad å stamme fra argalisauen.