Steigarsau, norsk sauerase fra Steigen i Nordland, utviklet fra krysninger mellom den stedegne sauen og de britiske rasene leicester og sjeviot. Rasen hører til gruppen norsk hvit sau, ligger mellom dalasau og rygjasau i størrelse og ligner sjeviotsau av utseende. Ca. 13 % av dyrene i sauekontrollen er registrert som steigar (2005).